Tue 21 Mar 2017

NVP private equity opleiding

Het hele investeringsproces wordt aan de hand van een actuele case doorlopen. Er is veel ruimte voor interactie en praktijkvoorbeelden.
Ook biedt de cursus mogelijkheid om op informele wijze collega’s
werkzaam in de Private Equity -sector te ontmoeten.

De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld:
• organisatie van het due diligence proces;
• managementbeoordeling;
• bancaire financiering;
• fiscaal/juridische aspecten;
• onderhandelen;
• failures;
• monitoring.

Ervaren leden en geassocieerden werken als spreker mee aan de cursus. Tijdens de cursus maken de deelnemers in groepjes hun investeringsvoorstel. Het investeringsvoorstel dient zoveel mogelijk elementen te bevatten van datgene dat tijdens de cursus is behandeld. Dit wordt tijdens een zogenaamde presentatiedag verfijnd na gesprekken met het management dat de buy-out doet. Presentatie vindt plaats aan een investment committee, dat het voorstel zal beoordelen.

De cursus is bedoeld voor investment managers en geassocieerde leden met maximaal twee jaar werkervaring in de private equity-sector. Voor een goede interactie tijdens de cursus is er plaats maximaal 25 deelnemers.

www.nvp.nl - OPLEIDING Private Equity cursus 2017 on 2016-03-02

Calendars with this event