Languages: ENNL

Sun 7 Apr 2013

World Health Day

  • By Alain and 1 other
  • Last Update: 4 years ago
  • Worldwide

Op deze dag wil de World Health Organization de aandacht vragen voor de vele ziektes en de daarbij behorende taboes. In landen waar de taboe over seksualiteit is doorbroken neemt het aantal Aidspatiënten af maar waar deze taboe nog steeds in tact is neemt het aantal patiënten sterk toen.

Calendars with this event

Contact information

Organization: Wereld Gezondheids Organisatie (WHO)

Website: http://www.who.int/world-health-day/en/